OneCNCXR8 wydanie 62.35

Aktualizacja OneCNCXR8 w wersji 62.35

W tej wersji główne zmiany i poprawki to:

Zmienne zmiany narzędzia.
W oknie dialogowym zmiany narzędzia frezarki i tokarki dostępne są ustawienia umożliwiające zastosowanie dodatkowych zmiennych do funkcji zmiany narzędzia. Ta wersja obsługuje teraz te zmienne w opublikowanych plikach, w tym w grupach. Wcześniej grupy nie były obsługiwane.

Funkcja rysowania stron 2D 3D
Ta funkcja została zaktualizowana, aby łuki były przedstawiane jako łuki, a nie liniowe.

Zakresy plików importujące pliki:
Niektóre pliki z innego oprogramowania CAD są eksportowane z niepotrzebnymi jednostkami, które powodowały ustawienie zakresu pliku w OneCNCXR8. Zostało to teraz dostosowane do akceptowania śmieci bez wpływu na ustawienia zakresu.

Funkcja profilu młyna:
Ponieważ OneCNCXR8 obsługuje narzędzia stożkowe, niektóre poprzednie wersje plików OneCNC powodowały problemy ze stożkiem, które zostały teraz naprawione.

Funkcja czyszczenia koła:
Działa teraz funkcja wprowadzania czystego okręgu zygzakiem

Wersja Release OneCNCXR8 62.35 jest teraz dostępna na serwerze aktualizacji dla wszystkich licencjonowanych użytkowników OneCNCXR8.

Czytaj więcej ...